ვალუტა

ვალუტა

ამინდი

ამინდი

INSTAGRAM LinkedIn Facebook Youtube
კონტაქტი
ENG|РУС

პოლიმერული იატაკები

სამრეწველო იატაკების ერთ-ერთი მიმართულებაა პოლიმერული დასასხმელი იატაკები. პოლიმერული იატაკის საფარი პასუხობს ყველა მოთხოვნას, რომელიც თანამედროვე ინდუსტრიულ იატაკებს წაეყენება.

თვისებები:

- ცვეთამედეგობა
- ქიმიური მედეგობა
- არ მტვერდება
- მრავალფეროვანი ფაქტურა
- ჰიგიენურობა
- ეკოლოგიურობა
- ანტისტატიკურობა

გამოყენების ადგილები:

- საბავშვო ბაღები
- საავადმოყოფოები
- ავტოსადგომები
- საწარმოები 
- საწყობები
- შოპინგ-მოლები
- 3D და დიზაინერული იატაკები

დამატებითი ხარჯის აცილების მიზნით სასურველია, რომ ჩვენმა ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტებმა მიიღონ მონაწილეობა  ობიექტის დაგეგმარებაში, იატაკის მოჭიმვასა და მისი ზედაპირის დამუშავებაში. ოლ-პი ჯგუფი გეხმარებათ თქვენი იდეების განხორციელებაში.

ილუსტრაციებზე წარმოდგენილია ,,ოლ-პი ჯგუფის" მიერ მოწყობილი პოლიმერული იატაკის ნიმუშები