მოდელი 1 m Bullfloat EMTB
1,5 m Bullfloat EMTB
2m  Bullfloat EMTB
2,5 m Bullfloat EMTB
3 m Bullfloat EMTB
ძრავი Honda GX 25 - Robin EH025(1,2 HP)
შიდა ვიბრაცია 1~220V
ბრუნი/წუთში ENMTB : 0- 9500 EMTE : 0- 3000
ცენტრიდანული ძალა ENMTB : 150 EMTE : 70

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მოდელი Meco 1 m
  Meco 2 m
  Meco 3 m
  Meco 4 m
  Meco 5 m
ძრავი Honda GX 25 - Robin EH025(1,2HP)
ბრუნი/წუთში 0-9500
ცენტრიდანული ძალა 150

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ორმაგი ვიბროლარტყა 3,2m
  4,2m
  5,2m
  6,2m
ძრავი  Honda GX 120 (4,5 HP)
   Honda GX 160 (5,5 HP)
  ელექტრო
სიმაღლე 170 mm
სიგანე 540 mm 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ტრიანგულარული მოდულარული ვიბროლარტყა 23,47 მ