მოდელი OFC1218
სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე 1160X 620X 870 mm 
წონა 124-140 kg
მიმმართველის სიგრძე 580 mm
წამყვანი ღვედი (3 ცალი)
დისკის მაქს. დიამეტრი  350 mm
მაქს. ჭრილის სიღმე  130 mm
წყლის ავზი 30 l
ძრავი  Honda GX 270(9.0 HP)
  Honda GX 390(13.0 HP)
  ელექტრო 4 კვტ

სტანდარტული

კომპლექტაცია

წყლის ფრქვევის სისტემა, 3 წვეთად
  ჭრილის სიღრმის ფიქსაციის სისტემა
  ჭრის სიღმის მაჩვენებელი

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მოდელი OFC1822
სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე 1480X775X1130 მმ
წონა 130-168 kg
მიმმართველის სიგრძე 590 მმ
წამყვანი ღვედი (3 ცალი)
დისკის მაქს. დიამეტრი  500 მმ
მაქს. ჭრილის სიღმე  180 მმ
წყლის ავზი 40 ლ
ძრავი  Honda GX 390 (13.0 HP)
  ელექტრო 7.5 კვტ

სტანდარტული

კომპლექტაცია

წყლის ფრქვევის სისტემა, 3 წვეთად

ჭრილის სიღრმის ფიქსაციის სისტემა
  ჭრის სიღმის მაჩვენებელი

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მოდელი OFC2227
სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე 1200X800X1150 მმ
წონა 160-182 kg
მიმმართველის სიგრძე 590 მმ
წამყვანი ღვედი (3 ცალი)
დისკის მაქს. დიამეტრი  600 მმ
მაქს. ჭრილის სიღმე  230 მმ
წყლის ავზი 50 ლ
ძრავი  Honda GX 690 (24.0 HP)
  ელექტრო 7.5-11.0 კვტ

სტანდარტული

კომპლექტაცია

წყლის ფრქვევის სისტემა, 3 წვეთად

ჭრილის სიღრმის ფიქსაციის სისტემა
  ჭრის სიღმის მაჩვენებელი

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მოდელი DBC 11
სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე 1100 х 470 х 1000 mm 
წონა 69 kg
წამყვანი Rvedi (3 cali)
დისკის მაქს. დიამეტრი  350 mm
მაქს. ჭრილის სიღმე  130 mm
წყლის ავზი 21 l
ძრავი  Honda GX 200 (6,5 HP)
  Honda GX 270 (9.0 HP)

სტანდარტული

კომპლექტაცია

მოტორის ექსპლოატაციის გაზრდა 30%-ით ვერტიკალური ჩართვისას
  დისკის ექსპლოატაციის გაზრდა 22%-ით ავტომატური წყლის ფრქვევისას
  ჭრილის სიღრმის ფიქსაციის სისტემა
  ჭრის სიღმის ინდიკატორი

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მოდელი DBC 21
სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე 1260X510X980  mm
წონა 85-110 kg
წამყვანი Rvedi (3 cali)
დისკის მაქს. დიამეტრი  350 mm
მაქს. ჭრილის სიღმე  130 mm
წყლის ავზი 34 l
ძრავი  Honda GX 270 (9,0 HP)
  ელექტრო 5,5 kvt

დიზელი Lombardini 15LD315 (6,8 hp

სტანდარტული

კომპლექტაცია

მოტორის ექსპლოატაციის გაზრდა 30%-ით ვერტიკალური ჩართვისას
  დისკის ექსპლოატაციის გაზრდა 22%-ით ავტომატური წყლის ფრქვევისას
  ჭრილის სიღრმის ფიქსაციის სისტემა
  ჭრის სიღმის ინდიკატორი

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მოდელი DBC 31 
სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე 1260X510X980 mm
წონა 120-130kg
წამყვანი Rvedi (3 cali)
დისკის მაქს. დიამეტრი  450 mm
მაქს. ჭრილის სიღმე  170 mm
წყლის ავზი 34 l
ძრავი   Honda GX 390  (13,0 HP)
  ელექტრო 7,5 kvt

დიზელი Lombardini 15LD350 (7,5 hp)

სტანდარტული

კომპლექტაცია

წყლის ავტომატური მორწყვის სისტემა
  დისკის ექსპლოატაციის გაზრდა 22%-ით ავტომატური წყლის ფრქვევისას
  წყლის გარე მისამაგრებელი
  ჭრილის სიღრმის ფიქსაციის სისტემა
  ჭრის სიღმის ინდიკატორი