ვალუტა

ვალუტა

ამინდი

ამინდი

Facebook Youtube
კონტაქტი
ENG|РУС

ლეილა მესხის სპორტული კომპლექსი

კატეგორია: პოლირებული იატაკი

ლეილა მესხის სპორტულ კომპლექსში პოლირებული ბეტონის იატაკი დავაგეთ. პოლირებული იატაკი,თანამედროვე სამრეწველო/დეკორატიული ბეტონის იატაკების მოწყობის ყველაზე მოდერნიზებული ფორმაა. ის გამორჩეულია ცვეთამედეგობით, დახვეწილი ვიზუალით, წყალგაუმტარობითა და ქიმიური ზემოქმედების მიმართ მედეგობით.