ვალუტა

ვალუტა

ამინდი

ამინდი

INSTAGRAM LinkedIn Facebook Youtube
კონტაქტი
ENG|РУС

ჰიდროიზოლაცია

 

 

სარდაფის სათავსების და ცოკოლის სართულების გარე ჰიდროიზოლაცია
სარდაფის და ფუნდამენტების შიდა ჰიდროიზოლაცია
სექციური ჰიდროიზოლაცია და წყობის აღდგენა
ბზარების ლიკვიდაცია ინექციური მეთოდით
ბეტონის დაცვა და რემონტი
ნაკერების ჰერმეტიზაცია
მაღალი ტენიანობის სათავსების ჰიდროიზოლაცია
ობისგან დაცვა
იატაკის საფარები
10 ფასადების დაცვა
11 აივნებისა და ტერასების ჰიდროიზოლაცია
12 სახურავის ჰიდროიზოლაცია
13 რეზერვუარების,მილსადენების და არხების ჰიდროიზოლაცია
14 ჰიდროიზოლაციისა და კოროზიისგან დაცვის სპეციალური პროექტები